Chi tiết tin
Quay lại

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức nhà trường năm học 2018-2019

Ngày 05/11/2018, 12:58
Nhận xét đánh giá công tác năm học 2017-2018, những mặt đạt được và những mặt còn hạn chế đồng thời tìm ra biện pháp giải quyết trong năm học 2018-2019.

              Nhằm đánh giá lại những mặt công tác trong năm học 2017-2018 và những phương hướng cho năm học 2018-2019, BGH trường đã tổ chức Hội nghị  cán bộ - công chức - viên chức đầu năm học. Trong buổi hội nghị lần lượt thành viên trong ban lãnh đạo nhà trường đã nêu lên những kết quả mà cá nhân và tập thể đã đạt được trong năm học qua.

Tập thể cán bộ, công chức và viên chức nhà trường.           

Hiệu trưởng Lê Hoàng Thông báo cáo trước tập thể cán bộ, công chức và viên chức nhà trường.

Thầy Nguyễn Thành Hiếu báo cáo về công tác của ban thanh tra. 

Buổi kí cam kết thi đua năm 2018-2019 của BGH trường và Công đoàn trường.

                                 

Nguyễn Huỳnh Minh Tân