Giới thiệu

Hiệu Trưởng: Lê Hoàng Thông.

Phó hiệu trưởng kiêm Bí thư chi bộ: Nguyễn Phú Minh Thi.

Chủ tịch Công đoàn: Lê Xuân Thảo.

Trưởng ban Thanh tra nhân dân: Nguyễn Thành Hiếu

Tổng phụ trách Đội: Nguyễn Văn Tới.

Tổ trưởng tổ văn phòng: Nguyễn Việt Tâm.

Tổ trưởng tổ 1: Nguyễn Thị Lệ Thủy.

Tổ trưởng tổ 2: Nguyễn Thị Kim Tuyền.

Tổ trưởng tổ 3: Trần Thị Ngọc Mai.

Tổ Trưởng tổ 4: Lê Thanh Hùng.

Tổ trưởng tổ 5: Trần Thị Diễm Thúy.