Giới thiệu

Hiệu Trưởng, kiêm Bí thư chi bộ:  Nguyễn Phú Minh Thi.

Phó Hiệu trưởng - Cơ sở vật chất: Đặng Quang Cần

Phó Hiệu trưởng - Chuyên môn: Nguyễn Thị Ngọc Lợi

Chủ tịch Công đoàn, kiêm Tổng phụ trách Đội: Lê Xuân Thảo.

Trưởng ban Thanh tra nhân dân: Nguyễn Thành Hiếu

Tổ trưởng tổ văn phòng: Nguyễn Việt Tâm.

Tổ trưởng tổ 1: Nguyễn Thành Hiếu.

Tổ trưởng tổ 2: Nguyễn Thị Cẩm Nhung.

Tổ trưởng tổ 3: Trần Thị Ngọc Mai.

Tổ Trưởng tổ 4: Lê Thanh Hùng.

Tổ trưởng tổ 5: Trần Thị Diễm Thúy.