Hiển thị bài viết
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

 

CÔNG ĐOÀN

         

Thực hiện theo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động quận Ô Môn, Ngày 14/8/2017 Công đoàn cơ sở trường tiểu học Nguyễn Tri Phương tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

Công đoàn đã nhận định lại những ưu điểm, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. 

        Công đoàn viên đóng góp tích cực vào văn kiện báo cáo tại đại hội nhằm hoàn chỉnh nội dung để ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới hoạt động có hiệu quả cao nhằm cùng nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học.

        Đại hội cũng bầu ra được Ban chấp Công đoàn hành nhiêm mới 2017-2022 với 5 đồng chí:

       1. Cô: Lê Xuân Thảo. Chủ tịch Công đoàn.

       2. Cô: Lê Nguyễn Mỹ Tú. Phó chủ tịch Công đoàn

       3. Thầy: Nguyễn Thành Hiếu. Ủy viên, phụ trách hoạt động phong trào, hoạt động Văn nghệ, Thể thao Công đoàn.

       4. Cô: Lâm Thị Thiền. Ủy viên, phụ trách Nữ công Công đoàn.

       5. Thầy: Trần Anh Vũ. Ủy viên phụ trách tài chánh, tuyên truyền Công đoàn.

 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRI PHƯƠNG

NHIỆM KỲ 2017-2022

THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

------------------------------------------------------------------

      

ĐOÀN - ĐỘI

 

Giáo viên và học sinh trường tiểu học Nguyễn Tri Phương đóng góp tiền ủng hộ Thiếu Nhi miền Trung, bị ảnh hưởng cơn bão số 12.

Toàn bộ số tiền nhận được, bộ phận Đoàn - Đội đặng nộp về Đoàn Ủy phòng Giáo dục - Đào tạo quận Ô Môn để chuyển đến các bạn Thiếu Nhi miền Trung.

Văn Hoàng
Hoạt động Đội
HOẠT ĐỘNG ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

BƯỚC VÀO NĂM HỌC MỚI GIÁO VIÊN TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRI PHƯƠNG ĐÃ ỔN ĐỊNH NỀ NẾP SINH HOẠT ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH